Ми працюємо:

Пн. - Пт.: 
10:00 - 18:00

Сб. - Нд.: 
10:00 - 17:00

Умови покупки

ПРЕАМБУЛА

Наведений нижче договір між Інтернет-магазином «Меблі для всіх» і користувачами належного Інтернет-магазину «Меблі для всіх» інтернет-сайту https://mebel4all.com є публічною офертою  (пропозицією)  щодо купівлі-продажу товарів, розміщених на сторінці інтернет-сайту https://mebel4all.com,  за умови його акцепту  (прийняття )  користувачами  даного сайту.

                                          

ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ «МЕБЛІ ДЛЯ ВСІХ»

(публічна оферта)

 

Шляхом розміщення даного договору на інтернет-сайті https://mebel4all.com (далі – Сайт) Інтернет-магазин «Меблі для всіх» (далі - Продавець), керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, Законом України «Про захист прав споживачів» та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, з метою придбання користувачем Сайту (далі – Покупець) послуг Продавця, робить пропозицію (оферту) на наведених нижче умовах.

1. Терміни, які використовуються в договорі

1.1. Інтернет-магазин «Меблі для всіх» - веб-сторінка https://mebel4all.com

1.2. Товар - продукт праці або певне благо, що здатні задовольняти певні потреби людини і призначені для обміну (купівлі та продажу).

1.3. Продавець - особа, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона реалізує.

1.4. Покупець - фізична особа або юридична особа, яка здійснює оплату грошима і є набувачем товару.

1.5. Виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються Покупцю, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання або імпортує товар.

1.6. Договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями - договір, укладений Покупцем особисто в місці, іншому ніж торговельні або офісні приміщення Продавця.

1.7. Електронне повідомлення - інформація, надана Покупцю через електронні комунікаційні мережі Продавця, яка може бути у будь-який спосіб відтворена або збережена Покупцем в електронному вигляді.

1.8. Засоби дистанційного зв’язку - електронні комунікаційні мережі, поштовий зв’язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані.

1.9. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на зазначених ним умовах, що оформляється замовленням розміщеної на Сайті Продавця окремої позиції з асортиментного переліку Товару.

1.10. Гарантійний строк - строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг.

1.11. Належна якість товару - властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах та/або умовам договору.

1.12.  Недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем).

1.13.   Незначний недолік товару – недолік, який є таким, що може бути легко усунутим і дає Покупцю змогу використовувати товар за призначенням.

1.14. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару Покупцем відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), а після його усунення проявляється знову, з незалежних від Покупця причин і, при цьому, наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

1.15. Точка видачі Товару – представництво Продавця та/або поштове відділення, де Покупець може отримати Товар.

1.16.  Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару Покупцю в місці зазначеної Покупцем адреси поставки, на платних або безоплатних умовах.

1.17. Оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.18. Публічний договір - договір, який встановлює для всіх Покупців однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти, з моменту її акцептування Покупцями.

1.19. Інші терміни використовуються у значені, визначеними законодавством України.

2. Предмет договору

2.1. Предметом даного Договору є зобов’язання  Продавця з продажу та поставки замовленого Покупцем за допомогою засобів дистанційного зв'язку Товарів, що розміщені на  Сайті Продавця.

3.Ціна товару

3.1. Зазначена на Сайті ціна за одиницю Товару вказана в національній валюті України.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до дати оформлення Продавцем рахунку для оплати Покупцем замовленого ним Товару та/або до внесення Покупцем грошових коштів за замовлений ним Товар на рахунок Продавця.

3.3. У разі виготовлення Товару за індивідуальним замовленням Покупця, ціна на Товар носить індивідуальний характер і визначається за додатковою домовленістю між Продавцем і Покупцем.

4. Порядок оплати і поставки товару

4.1. Розрахунки між Продавцем і Покупцем здійснюються одним із зазначених способів:

4.1.1  шляхом безготівкового розрахунку через будь-який банк згідно виписаного Продавцем рахунку-фактури;

4.1.2  готівкою або через термінал Продавця в точці видачі Покупцю Товару.

4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця.

4.3. У разі наявності замовленого Покупцем Товару на складі Продавця оплата Товару Покупцем здійснюється у наступному порядку:

•  20 (двадцять) %  вартості Товару в день його замовлення, якщо замовлений Покупцем Товар потребує його передпродажної підготовки Продавцем;

• 80 (вісімдесят) % вартості Товару після його передпродажної підготовки Продавцем, але не пізніше дати його поставки Покупцю, за погодженою між Продавцем і Покупцем адресою;

• 100 (сто) % вартості Товару у разі, якщо дата поставки Продавцем Товару Покупцю збігається з датою його замовлення Покупцем і Товар не потребує його передпродажної підготовки.

4.4. У разі відсутності Товару на складі Продавця оплата Товару Покупцем здійснюється у наступному порядку:

•      50 (п'ятдесят) % вартості Товару протягом 3 (трьох) банківських днів з дати його замовлення Покупцем;

•      50 (п'ятдесят) % вартості Товару у дату поставки Продавцем Товару Покупцю, за погодженою між Продавцем і Покупцем адресою.

4.4.1. За рішенням Покупця, оплата замовленого ним Продавцю Товару, який відсутній на складі Продавця, не позбавляє Покупця права здійснити Продавцю оплату за замовлений ним Товар у розмірі 100 (сто) %  у день його замовлення.

4.5. Поставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем у обумовлений з Покупцем строк не пізніше трьох днів з дати замовлення Покупцем наявного на складі Продавця Товару або з дати отримання Продавцем замовленого Покупцем Товару від відповідного виробника Товару, з урахуванням п. 4.3 Розділу 4 даного договору.

4.6. У разі перенесення, за заявою Покупця, надісланої Покупцем на адресу Продавця у письмовому вигляді та/або за допомогою дистанційного зв’язку,  строків поставки Товару, визначених п. 4.5. Розділу 4 даного договору, Покупець сплачує Продавцю грошову компенсацію за зберігання Продавцем замовленого Покупцем Товару у розмірах:

-  1 (один) % від вартості замовленого Покупцем у Продавця Товару, якщо термін зберігання Продавцем замовленого Покупцем Товару становить не більше трьох календарних днів;

- 3 (три) % від вартості замовленого Покупцем у Продавця Товару, якщо термін зберігання Продавцем замовленого Покупцем Товару становить від трьох до семи календарних днів;

- 5 (п’ять) % від вартості замовленого Покупцем у Продавця Товару, якщо термін зберігання Продавцем замовленого Покупцем Товару становить більше семи календарних днів.

4.7. Колір і форма Товару на Сайті може відрізнятися від оригіналу, в залежності від специфіки передачі зображення на моніторі Покупця.

5. Гарантія, порядок повернення Товару та повернення грошових коштів

5.1. Продавець надає гарантію на Товар на термін, зазначений виробником відповідного Товару.

 5.1.1. У разі продажу Продавцем Товару за зразками, з доставкою поштою, а також у випадках, коли час укладення даного договору купівлі-продажу і час передачі Товару Покупцю не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі Продавцем товару Покупцю, а якщо Товар потребує спеціальної установки чи складення - від дня їх здійснення, а якщо день передачі, установки чи складення Товару встановити неможливо - від дня укладення даного договору.

5.1.2. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування Товару в ремонті.

Зазначений час обчислюється від дня, коли Покупець звернувся з вимогою до Продавця про усунення недоліків.

5.1.3. При обміні Товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

5.1.4. Гарантійне зобов'язання припиняється на загальних підставах, передбачених Цивільним кодексом України.

5.1.5. Гарантійне зобов'язання не припиняється у разі неможливості виконання виробником Товару такого зобов'язання з причин відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин. У такому разі, всю відповідальність за можливі наслідки невиконання такого зобов’язання несе виробник Товару.

5.1.6. На прохання Покупця реєстрація технічно складних Товарів на офіційному веб-сайті виробника та оформлення його гарантійних зобов’язань в електронному вигляді здійснюються Продавцем під час продажу таких Товарів.

5.2. У разі повернення Покупцем Товару належної якості Продавцю, у строки, визначені чинним законодавством України, його доставка Продавцю здійснюється Покупцем за власний рахунок.

5.2.1.  Ризики збереження Товару належної якості, до моменту його передачі Продавцю, несе Покупець.

5.2.2. Умови обміну, повернення Товару, повернення грошових коштів не поширюються на Товари, виготовлені за індивідуальним замовленням Покупця, а також на оптові замовлення Товару.

            5.2.3. Здійснена Покупцем оплата Продавцю додаткових сервісів, зокрема таких, як підйом Товару на відповідний поверх помешкання Покупця, занос Товару до помешкання Покупця, збірка Товару у  помешканні Покупця (перелічений перелік додаткових сервісів Продавця не є вичерпним), поверненню Покупцю не підлягає.

5.2.4. При поверненні Покупцем Товару належної якості, придбаного через розділи Сайту «Акція», «Розпродаж», «Спеціальні Пропозиції»,  у строки, визначені чинним законодавством України, Продавець повертає Покупцю сплачені ним грошові кошти за Товар у розмірі 70 (сімдесят) % від вартості придбаного Покупцем Товару за відповідною спеціальною пропозицією Продавця у термін, що не перевищує трьох банківських днів, за умови повернення Покупцем Продавцю Товару у стані належної якості.

5.2.5. При поверненні коштів на банківський рахунок Покупця Продавець не несе відповідальності за затримку банківською установою зарахування коштів на банківський рахунок Покупця. Датою повернення коштів вважається дата списання коштів з банківського рахунку Продавця на банківський рахунок Покупця.

5.2.6. При розірванні  даного договору, за умови, що договір розривається до моменту виготовлення та поставки Продавцем Товару Покупцю, гроші, сплачені Покупцем за Товар, повертаються Покупцю у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

5.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку незначних недоліків Товару Покупець має право:

•        на пропорційне зменшення ціни Товару;

•       на безкоштовне усунення недоліків Товару в розумний строк, але не більше ніж сім календарних днів з дати виявлення Покупцем незначних недоліків придбаного Товару;

•        на відшкодування витрат по самостійному усуненню недоліків Товару.

5.4. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару, які не можуть бути усунені протягом строку встановленого даним договором, Покупець має право:

на розірвання договору в односторонньому порядку  та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний Товар.

5.5. У разі виявлення Покупцем істотних недоліків Товару після його прийому від Продавця, Покупець зобов'язаний повідомити Продавця про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.

5.6. Доставка Товару для усунення недоліків протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

5.7. Розгляд претензій Покупця відбувається в суворій відповідності зі ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядком ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2002 року № 506.

5.8. Продавець не несе відповідальності за недоліки товару, що виникли внаслідок самостійного транспортування Покупцем  товару на місце його зборки і використання, а також у випадку не дотримання Покупцем вимог інструкції з експлуатації товару.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

6.3. Відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України сума збитків, яка може бути відшкодована Продавцем Покупцю, у зв'язку з невиконанням замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця, встановлюється у розмірі 1 (один) %, але не більше 10 (десять) % від суми понесених Покупцем Товару збитків.

6.4. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань за цим договором.

6.5. У разі відмови Покупця від поставки і передачі Продавцем Товару після оформлення Продавцем замовлення Покупця, за виключенням Товару, виготовленого виробником за індивідуальним замовленням Покупця, сплачена Покупцем часткова або повна вартість замовленого ним Товару повертається Покупцю у повному розмірі, за винятком суми понесених Продавцем витрат, здійснених на виконання замовлення Покупця.

6.6. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону. Строк виконання зобов’язань в такому разі продовжується на строк дії форс-мажору.

7. Строк дії договору

7.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

7.2. Договір може бути достроково припинений:

7.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

7.2.2. за рішенням суду;

7.2.3. у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу та які тривають більше ніж 3 місяці поспіль.

8. Інші умови

8.1. Всі суперечки, які виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов даного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

8.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

8.3. Недійсність окремих положень даного договору не передбачає його недійсність в цілому.

8.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення замовлення він повідомлений про включення наданих ним Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

8.5. Надаючи свої персональні дані, Покупець надає Продавцю свою згоду на обробку і використання своїх персональних даних згідно зі статтями 2, 11 Закону України «Про захист персональних даних», у цілях, визначених даним Договором.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» згода Покупця на обробку і використання своїх персональних даних  може бути відкликана Покупцем, за умови письмового повідомлення Продавця.

8.6. Не вважається порушенням зобов'язань Продавця щодо розголошення персональних даних Покупця у разі, якщо таке розголошення відбулося відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

8.7. Продавець не несе відповідальність перед Покупцем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані Покупця, у зв'язку з використанням Покупцем Сайту, вмістом Сайту або інших матеріалів, до яких Покупець або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту.

8.8. Відносини між Продавцем та Покупцем, що не врегульовані даним договором, регулюються чинним законодавством України.

8.9. Цей договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього власноручного підписання і дійсний для Сторін у електронній формі.

 Юридичні дані продавця:

ФОП Кузьменко Олексій Віталійович

РНОКПП: 3162413173

Номер запису про державну реєстрацію: 20640000000001384 від 15.12.2004 р

ФОП Корнієць Вадим Миколайович

РНОКПП: 2924609319

Діє згідно виписки з ЄДР 2000640000000051526 від 08.07.2021 р